DEL

Projekter 2015

I 2015 har Jelling Sparekasses Fond givet tilsagn om støtte med kr. 1.539.519,- 

Alle

Foreningen Land og By Østjylland, Horsens

Lokalhistorisk Forening, Jelling
Dalstedets Venner, Grejsdalen
Vejle Idrætshøjskole
Broen, Vejle
JFS Tennis
FDF Vejle, 5. kreds
Grejs Kulturcenter
Bjerlev beboerforening
Jelling Golfklub
Givskud Lokalråd
Ølsted Lokalråd
Givskud Kultur-og Aktivitetscenter
Bredsten Borger-og Håndværkerforening
Broen, Horsens
FDF Vejle 3.kreds, Skibet
Horsens Forenede Sportsklubber
Meta Marie Hjemmets Venner, Gadbjerg
Gormshallen, Jelling
Horsens Selvforsvar Klub
Foreningen Vikingemarked ved Højene
Jul i Fællesskab, Vejle
Nørup Hallen, Nørup
Vejle Håndbold Klub, Vejle
Jelling Turist-og Handelsstandsforening
Egtved Handels-Idræts og Borgerforening
Jelling Lokalråd
Projekt Ragnarok, Skaterpark, Jelling

Særudstilling af gamle danske husdyrracer ved dyrskue
Bogudgivelse
Modernisering af klubhus
Fedttestanlæg
Støtte til lokale udsatte børn
Renovering af bane
Nyt kredshus
Køkkeninventar og lift
Opholdsskur
Greentromle
Drikkevand ved overnatningsplads
Parkquer klatrebane
Nye vinduer og døre
Nyt tag
Kontingenter, tøj, udstyr m.v.
Bålhytte
Jubilæumsskrift og udstilling
DUO El-cykel
Skillevæg
Vægtudstyr
Opførelse af vikingehus
Jul for værdigt trængende
Bålhytte
Materialerum
Lys i byen
Ny flagalle
Springvand på byens torv
Skaterpark

   

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond